COVID-19 NOTE:  English Weeks are currently on hold due to Coronavirus restrictions. Courses will resume when restrictions are lifted.

What’s the best way to learn English? Visit America, of course. But that’s not really practical for everyone. So what if America came to visit you?

That’s exactly what you’ll get when English Week Europe comes to your school. Ray Sikorski’s one-week course provides students with the opportunity to speak and listen to English direct from a native speaker.

What is an English Week?

Using games, fun activities and role-plays, students are immersed in an environment where they have the confidence to speak conversationally. Students may plan their dream vacation, order in a restaurant, or plot their rescue from a desert island. The more fun they have, the more interested they’ll be in learning English and the more motivated they’ll be when they sit in your class once English Week is well behind them.

Who teaches it?

The lessons are taught by American teacher Ray Sikorski, who has taught in more than 50 schools throughout Slovakia, as well as in Poland, the Czech Republic, and Austria.

When can an English Week take place in my school?

Please check the booking calendar to see which weeks are available.

Where does it take place?

An English Week can take place just about anywhere in Slovakia, the Czech Republic, or Poland. Please contact us for details or with questions.

How much does it cost?

Please check the Price page for a list of prices. Scholarships are available for students with financial need.

How do I make it happen?

Contact us and let us know the particular needs of your school. We’re happy to answer your questions.

 In a nutshell

Počas nášho cestovania Európou a vyučovania angličtiny sme si všimli: študenti sa niekoľko rokov učia zložité anglické texty, množstvo gramatiky, ale majú veľmi málo možností prakticky precvičovať, čo sa naučili.

Anglický týždeň na Vašej škole

Intenzívny jazykový týždenný kurz pre deti aj dospelých zameraný na hovorenie, priamo od rodeného Američana. Pomocou rôznorodých výučbových techník – hier, zábavných aktivít, dramatizácie a iných foriem komunikácie – si študenti veľmi rýchlo osvojujú hovorovú angličtinu a získavajú komunikačné zručnosti. Ponúkame aj zaujímavý sociálny a osobnostný kontext – svoje životné skúsenosti z predchádzajúceho pôsobenia v našich krajinách.

Motivácia pre študentov

Výučba komunikácie je spojená s hovorovými aktivitami a hrami, ktoré študentom pomáhajú získať sebadôveru v komunikácii. Študenti sa môžu naučiť ako sa hrá baseball, opisovať vysnívanú dovolenku cez Ameriku alebo posledné prázdniny, zahrať scénu z obľúbeného filmu, zosnovať záchranný plán úteku z opusteného ostrova alebo jednoducho do detailu opísať svoju aktivitu počas predchádzajúceho večera. Veríme, že čím viac sa pri tom budú baviť, tým viac sa budú zaujímať o učenie angličtiny a tým viac motivovaní budú, keď už budú po absolvovaní kurzu opäť sedieť vo vašej triede.

Referencie

Ohlasy zo škôl, ktorým sme poskytovali naše programy boli jednoznačne pozitívne. Kurz bol obrovským prínosom pre výučbu anglického jazyka pre žiakov aj učiteľov, čo potvrdzujú aj vyjadrenia – referencie – od konkrétnych učiteľov a riaditeľov škôl oceňujúcich výsledky našej práce.

V skratke

Kontaktujte nás

E-mailom alebo telefonicky

ELT Forum profile pic

Ray Sikorski, teacher

(photo by Ondrej Koscik, courtesy the 2015 ELT Forum, Bratislava)

Comments are closed.