Testimony

From teachers:

“The students are still mentioning their English Week experiences and they are all highly positive. One of the most mentioned things is their capability to think in English after the 30 lessons of using the English language. … I have not heard a single negative opinion from them, and I hope they will talk to their classmates and attract them in applying for your next course.”

-Juliana Holubova, English teacher,Tvrdošín, Slovakia

 

“They [the students] were really having fun talking. They experienced a feeling of joy by talking, by being able to communicate.”

-Eva Teichgrabova, English teacher, Žilina, Slovakia

 

“It’s very active and playful. It is done in a way that causes people not to be afraid of speaking. … They [the students] weren’t afraid of making mistakes.”

-Katka Olosova, English teacher, Trstená, Slovakia

 

“All of them finally passed the exams without any difficulty. So, your course was definitely worth the money and time to prepare.”

-Livia Meskova, English teacher, Kremnica, Slovakia

 

From students:

 

“I really enjoyed this course, very helpful for me, because I was a bit afraid of talking and now I’m not anymore.”

-Student, Gymnázium Zvolen

 

“This week was amazing…you were amazing….thank you.”

-Miroslav, Dolný Kubín, Slovakia

 

“It was the best school week ever.”

-Táňa, Trstená, Slovakia

 

“Kurz sa mi veľmi páčil, hlavne kvôli tomu, že Ray nám nevedel preložiť jeho reč angličtinu do slovenčiny. Naučili sme sa pozorne počúvať, snažili sme sa dorozumieť, čo nám nerobilo až taký problém vďaka našej pani profesorke, ktorá nás po anglicky veľa naučila. Určite sa chcem zúčastniť na ďalšom anglickom kurze. Na tomto kurze som si uvedomil, aká je angličtina dôležitá v mojom živote. Chcem ju študovať až dovtedy, kým si nebudem istý, že ju ovládam a som pripravený vycestovať do sveta.”

-Student, Trstená Gymnázium

 

“Na anglickom kurze sa mi páčilo:

– keď niekto nerozumel, tak nám to ukázal:
– bol milý
– naučila som sa lepšie vyslovovať”

-Student, Trstená Gymnázium

Contact us

Contact us for references from schools that have hosted English Weeks.

Advertisement

Comments are closed.

%d bloggers like this: